Състезание Бобър - България 2023

Инструкция за състезателя

 • Състезателят влиза в състезателната система, като ползва идентификатор и парола, дадени му от учителя, направил регистрацията.
 • Състезателната система ще бъде отворена от 10:00 до 13:00 часа в деня на състезанието и ще бъде достъпна чрез сайта https://bobar.infosbg.com/ Състезателят може да влезе в произволно избран от него момент между 10:00 и 12:30 часа.
 • След първоначалното влизане в системата, състезателят разполага с време от 30 минути, за да въведе своите отговори на въпросите. Не се логвайте с цел само да проверите, дали можете да се логнете, защото започва да ви тече времето от 30 минути.
 • Броят на въпросите е 18 и към всеки се предлагат 4 възможности за отговор.
 • Въпросите се задават на състезателя по реда на номерата им и не е възможно връщане към вече преминат въпрос.
 • За всеки верен отговор на въпрос с номер от 1 до 6, се дават по 4 точки, за верен отговор на въпрос с номер от 7 до 12 по 5 точки и за верен отговор на въпрос с номер от 13 до 18 по 6 точки.
 • За грешен отговор на въпрос се отнемат по 3 точки.
 • Възможно е състезателят да остави въпрос без отговор. Тогава за този въпрос не се дават и не се отнемат точки.
 • Крайният резултатът на състезателя се получава като към точките му се добави 54; При състезатели с равен брой точки, по-напред в класиране се поставя състезателят, който е употребил по-малко сумарно време за решаване на задачите.  
 • Не използвайте бутоните "Back" или "Refresh" на браузера, защото тогава може да се наложи да се логнете отново.
 • Когато трябва да се логнете повторно (в интервала от 30 минути, с които разполагате), затворете всички прозорци на браузери и отворете браузер отново. След повторно логване ще продължите със следващия за вас въпрос, на който не сте отговорили.