Бобър - България 2021 

bebras-logo

Регламент на състезанието

 • Състезанието "Бобър-България" е част от Международното състезание "Бобър" за ученици в областта на информатиката и компютърната грамотност.
 • В България състезанието се организира от Съюза на математиците в България (СМБ) и Института по математика и информатика при БАН (ИМИ - БАН). Финансовото обслужване се извършва от Аплимат ЕООД - фирма на СМБ.
 • През 2021 г. състезание Бобър-България се провежда за две възрастови групи:  5-7 клас и 8-9 клас.
 • Участието на учениците става с предварителна регистрация. Всеки учител може да бъде регистратор. Учителите, които са били регистратори в предишни години, получават e-mail с инструкции и за настоящето състезание. Учител, който не е получил такъв e-mail (проверете и папката за спам) или досега не е бил регистратор, но желае да регистрира ученици, моля да изпрати името си, името на училището и града на e-mail: keleved@gmail.com, за да получи парола за системата за регистрация и допълнителни инструкции.
 • За участието си всеки състезател трябва да плати такса 7 лева. Инструкция за превеждане на таксите получава учителят, който е регистратор на състезателя.
 • Състезанието се провежда в определен интервал от време on-line в сайта www.math.bas.bg/bbr, като всеки участник влиза в системата, използвайки предварително получени логин и парола. Състезателите могат да ползват училищни или домашни компютри или таблети.
 • След първоначалното влизане в системата, състезателят разполага с време от 30 минути, за да въведе своите отговори на въпросите.
 • Броят на въпросите е 18 и към всеки се предлагат 4 възможности за отговор.
 • Въпросите се задават на състезателя по реда на номерата им и не е възможно връщане към вече преминат въпрос.
 • За всеки верен отговор на въпрос с номер от 1 до 6, се дават по 4 точки, за верен отговор на въпрос с номер от 7 до 12 по 5 точки и за верен отговор на въпрос с номер от 13 до 18 по 6 точки.
 • За грешен отговор на въпрос се отнемат по 3 точки.
 • Когато състезателят остави въпрос без отговор, не се дават и не се отнемат точки за този въпрос.
 • Крайният резултат на състезателя се получава като към точките му се добави 54; При състезатели с равен брой точки, по-напред в класиране се поставя състезателят, който е употребил по-малко сумарно време за решаване на задачите.
 • В интервала на разполагаемото време от 30 минути, състезателят може да влезе отново в системата, ако е бил излязъл.

2021-10-02 13:33 (Емил Келеведжиев)